Demografie & tijdgebrek

Met het oog op de demografische ontwikkelingen is het van belang dat medische zorgverleners zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve processen en daardoor meer tijd hebben voor zorgverlening.

Het verzamelen, inzichtelijk maken en vervolgens delen van deze waardevolle patiëntenfeedback is zeer tijdrovend. Kostbare tijd die ook aan zorgverlening besteed kan worden.

Kostenbesparend

Papieren enquetes zijn duur en maken zorginstellingen onnodig reactief.Uiteraard is het goed dat zorginstellingen gebruik maken van enquêteformulieren. Echter, voor grote (zorg)instellingen is het distribueren, verzamelen, inkloppen en handelen naar aanleiding van ontvangen feedback een zeer tijdrovende en dus dure aangelegenheid.

Met CareRate besparen zorginstellingen niet alleen op personeelskosten. Belangrijker nog, alle informatie is gebundeld (en niet meer versnipperd over de gehele organisatie). Hierdoor beschikt u over een realtime ‘totaalbeeld’ waarmee u pro-actief kunt inspelen op zaken die verbetering behoeven. En kunt u de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. En dat met één druk op de knop!

Inge Proost

Inspelen op de behoeften van de patiënt

Door pro-actief te handelen zijn zorginstellingen veel beter in staat het (zorg)aanbod te matchen aan de wensen en behoeften van de patiënt. Omdat dit continu aan verandering onderhevig is, zijn momentopnames niet voldoende. Het continu realtime verzamelen van feedback is daarom van groot belang. Pas dan is het mogelijk om echt in te spelen op de (veranderende) wensen en behoeften van de patiënten. Dit maakt het ‘achter de feiten aanlopen’ verleden tijd!

Meer patiënten

Door feedback te digitaliseren zijn trendontwikkelingen direct zichtbaar, waar anders papieren enquêtes verspreid over de organisatie in lades liggen. Zo heeft u actuele informatie van alle afdelingen in één overzicht!

Dit inzicht biedt instellingen de mogelijkheid om direct bij te sturen, zodat de hele instelling meer patiëntgericht wordt. De patiënt staat centraal in het zorgproces. Dit leidt weer tot grotere tevredenheid en meer patiënten op de langere termijn.

Lees ook:

Een eigen verbeterinstrument