Transparantie

Middels slimme rechten en rollen wordt ingesteld wie wat kan en mag zien. Zo kunnen mogelijk alle medewerkers alle feedback van alle afdelingen zien, echter zonder dat hier de gegevens van patiënten aan gekoppeld worden. Betreft de feedback zaken waarop gereageerd dient te worden, dan is dit gebruikersrecht alleen gekoppeld aan mensen met speciale rollen en rechten binnen CareRate.

Betrokkenheid

Nog niet zo lang geleden waren klanttevredenheidsonderzoeken veelal alleen beschikbaar voor het management. Door de medewerkers op de vloer te betrekken bij feedback over belevingen & ervaringen van de klanten, creëert dit een (nog) grotere betrokkenheid. Enerzijds omdat ze ook direct terugkoppeling krijgen hoe patiënten hun zorg hebben ervaren, maar ook omdat een compliment enorm veel positieve energie geeft. Dit betekent dat er draagvlak ontstaat voor een (zorg)instelling om zich (nog) verder te verbeteren. Het delen van feedback vergroot de betrokkenheid en creëert draagvlak bij de medewerkers voor het (verder) vergroten van de klanttevredenheid. Grotere tevredenheid leidt tot betere mond-tot-mondervaringen.

Wat u kunt bereiken met carerate