Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Verbeter vanuit eigen kracht en positiviteit

Zet de kwaliteit verbetercyclus en de verbetermeting 360 binnen jouw zorgorganisatie in om continu te gaan verbeteren op basis van positiviteit!

Download de Brochure
kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Wil je gaan voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Laat je door CareRate helpen met ons unieke Borgingsprogramma en onze moderne Software! Ons hele programma is ontwikkeld vanuit de teams, en richt zich op continu verbeteren op basis van Positiviteit!

CareRate helpt je met het voldoen aan de tevredenheidseisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Deelnemer van Waardigheid en Trots? Klik dan hier voor onze speciale pagina voor Waardigheid en Trots! 

“Ik voel me weer veilig, verzorgd en deel van een groep. Ik ben weer om mensen gaan geven.”

Bewoner Avoord

"We zijn op een positieve manier directe cliëntenfeedback gaan verzamelen om op basis daarvan concrete verbeteringen te realiseren."

Medewerker Avoord
Leest het hele verhaal van Avoord - Zorg en Wonen

CareRate voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Wij stoppen pas als verbeteringen zijn gerealiseerd.

Meten is weten, maar wat zegt een medewerker het verschil tussen een 7.1 en een 7.2? CareRate gaat veel verder dan meten=weten! Wij stoppen pas als concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Ons doel is niet alleen het voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, maar juist om impact maken en dit vervolgens ook te delen. Pas dán zien medewerkers, cliënten en alle andere betrokkenen wat het heeft opgeleverd. Dit is essentieel is bij continu verbeteren. Immers; waarom zouden medewerkers, cliënten en andere betrokkenen een volgende keer deelnemen als het niets heeft opgeleverd? Of wanneer ze niet hebben gehoord wat hier mee gedaan is? Dit is belangrijk voor alle doelgroepen waar het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zich op richt.

70% van de verbetertrajecten faalt
Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 70% van de verbetertrajecen faalt. Omdat ons doel is organisties te helpen bij ‘aantoonbaar betere zorg’ te leveren, bieden we ook een energiek maar bewezen medewerkerprogramma aan. Dit programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (OBM). Dit programma ondersteund mensen op de vloer, de lijn maar ook de directie om ‘samen de zorg te verbeteren’. Want zonder goede borging, loopt u  70% risico dat er heel veel schaarse tijd nodeloos verloren gaat. Dit zetten wij dan ook zeker in voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg!

Verbeteren vanuit eigen visie & kracht of starten met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

kwaliteitskader

Inspireert & Motiveert

kwaliteitskader

Eigenaarschap, betrokkenheid & waardering

kwaliteitskader

Ervaring & Dialoog

kwaliteitskader

Borging en Verbinding

kwaliteitskader

Check Kwaliteitskader

kwaliteitskader

Positieve verbetercultuur

kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Energie, Trots en Impact

kwaliteitskader

Verbeteringen delen

kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Verbeterapp Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Naast ons unieke borgingsprogramma, hebben wij ook een zeer moderne applicatie voor het kwaliteitskader vvt! Laat uw cliënten hun ervaring moeiteloos delen met onze moderne software. Hou dit vervolgens eenvoudig organisatiebreed bij met het uitgebreide CareRate Dashboard. Deze is ook speciaal ingericht voor het kwaliteitskader VVT!

App

  • Kort en doeltreffend
  • Actuele onderwerpen
  • Eigen vragen invoeren

Dashboard

  • Inzicht in trends
  • Alle feedback op één plek
  • Iedereen een eigen account

Dashboardvideo Waardigheid en Trots

Neem een kijkje in ons moderne Dashboard, speciaal afgestemd op Waardigheid en Trots!

CareRate in de Prijzen!

Na het Kwaliteitskader

Met Carerate maakt je echt stappen in het verbeteren van de tevredenheid bij cliënten en medewerkers. CareRate sluit goed aan bij het kwaliteitskader en steunt vervolgens organisaties om de verbetercyclus rond te maken. Wij ondersteunen in plan-do-check-act en voegen daar share en learn aan toen. Daarnaast kunt u met CareRate ook heel makkelijk uw complimenten delen! Hoe we dat doen? neem contact met ons op!

  • Kortcyclisch verbeteren;
  • Dagelijks eigen vragen stellen;
  • Helder inzicht in een overzichtelijk Dashboard;
  • Alle functionaliteiten van de CareRate Software.
kwaliteitskader verpleeghuiszorg