Betere zorg door continu patiëntervaringen te verzamelen

Er wordt dagelijks veel zorg verleend, echter worden patiënttevredenheidsonderzoeken vaak jaarlijks gehouden. Hierdoor worden vele waardevolle patiëntervaringen misgelopen. Er wordt vaak gebruik gemaakt van papieren enquêtes, een tijdrovende klus. Uit de resultaten komt een cijfer, wat weinig zegt. Feedback kan blijven ‘steken’ op een afdeling en er wordt geen historie opgebouwd om met toekomstige resultaten te vergelijken. Ook is er geen borging van de feedback en de acties die hieruit voortvloeien.

Door op dagelijkse basis feedback te verzamelen, kunt u gericht en continu verbeteren. Door feedback, ervaringen en tevredenheid van eigen patiënten te horen, krijgen ‘tevredenheid‘ en de ‘ervaringen‘ van de patiënten automatisch meer focus. Immers, datgene waar u aandacht aan geeft gaat groeien.

Verbeteren op basis van patiëntervaringen is een continu proces, wat na verloop van tijd een tweede natuur wordt. Het gevolg is gastvrije en betere zorg en een grote(re) patiënttevredenheid.

Met CareRate ontvangt u dagelijks ‘realtime’ patiëntenfeedback en weet u precies wat er op dat moment in uw zorginstelling speelt. De tevredenheid van patiënten kan per afdeling gemeten worden en zo kan er tussen afdelingen vergeleken worden.

Feedback per afdeling leidt tot grotere tevredenheid

Met CareRate beschikt iedere afdeling over zijn eigen patiëntenfeedback-dashboard. Zij kunnen zelf de vragen aanpassen naar de eigen informatiebehoefte. Hierdoor kan per afdeling beter en gerichter ingespeeld worden op de zorgbehoefte van de desbetreffende afdeling. De zorgbehoefte op de kinderafdeling is nu eenmaal anders dan die op een afdeling neurologie. Door per afdeling gericht en specifiek in te spelen op de patiënttevredenheid, verbetert u de totale patiënttevredenheid zorginstellingbreed, wat vervolgens leidt tot een betere naam van de zorginstelling.

Snellere verbetercyclus en grotere patiënttevredenheid

Met CareRate heeft u de spreekwoordelijke bal op uw voet. Hierdoor kunt u de patiënttevredenheid heel doelgericht, specifiek, goedkoper en vooral sneller verbeteren.

Lees ook:

100% Relevante Feedback