70% van de verbetertrajecten falen

Helaas falen 70% van de verbetertrajecten (bron: McKinsey). Veel organisaties komen niet verder dan meten=weten. Het gevolg is dat zowel medewerker als cliënt/patiënt het nut er niet meer van inzien, en gedemotiveerd raken. Dit is uiteraard nog vele malen sterker bij kortcyclisch verbeteren.

De belangrijkste 2 redenen hiervoor zijn dat de focus ligt op het meten=weten (een cijfer) en veelal op wat er fout gaat. Ook is er weinig tot geen inbreng vanuit de teams en medewerkers.

Aantoonbare verbeteringen – de basis voor continu verbeteren op lange termijn –

Wij stoppen niet ná meten=weten (Plan/Do), maar als een team concrete verbeteringen heeft gerealiseerd (Act), want deze kun je ‘delen’ (Share).

De toevoeging van de ‘Share’ aan de verbetercyclus is van groot belang voor zowel de medewerker als de cliënt/patiënt. Immers alleen het realiseren van concrete verbeteringen motiveert medewerkers & cliënten om een volgend thema aan te pakken! Immers wat zegt een verschil van een 7,1 en een 7,2?

Zie ook het onderzoek van ZonMw over CareRate!

CareRate App

Ons high impact programma (ParelReis) sluit naadloos aan met CareRate’s innovatieve Applicatie. CareRate’s applicatie is geheel flexibel in te zetten. Van  ieder team eigen vragen, verbeterthema’s of toch ook organisatiebrede vragen en beheersmogelijkheden, dit kan allemaal.

100% integreerbaar

CareRate’s App is ook integraal in te zetten voor cliënt/ patiënt en medewerker ervaringen, kwaliteitskaders en audits, waarmee onderlinge verbanden zichtbaar worden.

Van meten naar IMPACT

Wij helpen organisaties en teams aantoonbaar te verbeteren en de cyclus helemaal te doorlopen door teams te inspireren,  te motiveren en een eigen nieuwe werkwijze te borgen. Ook ondersteunen we bij de borging in de lijn en de directie. Deze begeleiding is gebaseerd op een sterke en positieve verbetervisie (o.a. OBM ), gericht op hogere medewerkersbetrokkenheid, waarderend verbeteren en het verhogen van autonomie t.a.v. continu verbeteren.

Het resultaat:

Gegarandeerd aantoonbare verbeteringen, betrokken medewerkers en een solide basis voor continu verbeteren op de lange termijn!

Kwaliteit in de zorg

Nieuwsgierig naar meer over CareRate?

Brochure aanvragen