Beter worden door dagelijks luisteren

Feedback per patiënt

Grote tevredenheidsonderzoeken geven gegeneraliseerde resultaten als ‘x% van de patiënten is van mening dat…’.  Alleen het cijfer geeft weinig concrete informatie. Met CareRate vraagt u specifiek naar de ervaringen van de patiënt van een specifieke afdeling. Een kinderafdeling heeft doorgaans andere patiënten dan een afdeling neurologie. Daardoor verschilt de informatiebehoefte ook per afdeling. Iedere afdeling kan zijn eigen relevante vragen samenstellen om zo voor hen belangrijke informatie te vergaren. Ook kan er vanuit de verkregen patiëntenfeedback de behoefte ontstaan om verder door te vragen over een specifiek onderwerp; bijvoorbeeld de ontvangst op de kinderafdeling.

Feedback per afdeling

Doordat iedere afdeling zijn eigen specifieke vragen kan stellen, is de informatie vele malen gerichter en relevanter. Tevens is deze specifieke informatie direct beschikbaar voor de desbetreffende afdeling. Dit maakt dat een afdeling veel sneller en gerichter kan verbeteren omdat de feedback helemaal is afgestemd op de desbetreffende afdeling.

Daarnaast leidt relevantie tot hogere betrokkenheid van de afdelingen en medewerkers en wordt het voor medewerkers leuk om te verbeteren naar aanleiding van feedback.

Lees ook:

Grotere Patiënttevredenheid